Servicii

• Proiectare de rezistenţă – structuri din beton armat, metalice, lemn.
• Proiectarea de arhitectură, urbanism (PUZ, PUD), amenajări interioare
• Proiectare fundaţii speciale
• Proiectare instalaţii – sanitare, termice, electrice (curenţi slabi)
• Studii geotehnice;
• Ridicări topografice, cadastru
• Expertize tehnice şi judiciare;
• Verificări de calitate;
• Dirigenţie de şantier;
• Asistenţă tehnică pe şantier;
• Consultanţă în obţinerea autorizaţiilor şi avizelor;
• Studii de fezabilitate, prefezabilitate